Yazar: Editör: Doç. Dr. Cengiz KAHRAMAN
Sayfa Sayısı: 249
ISBN: 978-625-8088-78-6
Ölçüler: 16 X 24

Bilgi çağının hızlı değişen dünyasında sosyal bilimler, toplumun ve insanlığın geleceğine ışık tutan önemli çalışma alanlarından biridir. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar  - IV adını taşıyan bu kitap, çeşitli disiplinlerden gelen değerli araştırmaları bir araya getirerek bu alandaki bilgi birikimini ve etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır.

Kitabımızda, özgün ve özenle hazırlanmış çalışmalara yer veriyoruz. Anlatı Gerontolojisi ve Bellek Paradigması Olarak Sanatta İz Bırakma Eylemi gibi ilgi çekici konular, insan yaşamının farklı boyutlarına odaklanarak sosyal bilimlerin kapsamını genişletmektedir. Aynı zamanda, Altıncı Haçlı Seferi Esnasında Haçlı-Eyyûbî İlişkileri ve Çok Uluslu Şirketlerin İklim Değişikliği Üzerindeki Rolü gibi tarihsel ve çağdaş olaylara yönelik araştırmalar, toplumların geçmiş ve gelecek arasındaki etkileşimini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Kitabımız ayrıca eğitim, medya, turizm ve enerji gibi önemli alanlardaki araştırmalara da odaklanmaktadır. Sosyal Bilgiler Dersinde Materyal Tasarımı ve Materyal Tasarım Kültürü ile Ağrı'da Medya Organlarında Çalışan Kadın Gazetecilerin Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri gibi çalışmalar, toplumsal bilince ve farkındalığa katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kamusal ve özel sektör işbirliğinin yeni yüzü olarak şehir hastanelerinin haberlere yansıması ve karton ambalaj üretiminin incelenmesi gibi konular, güncel meselelere odaklanarak toplumun her kesimini ilgilendiren tartışmalara zemin hazırlamaktadır. Aynı şekilde, Havacılık Sektöründe Yapay Zeka Teknolojileri ve Sürdürülebilir Destinasyon Gelişimi gibi çalışmalar yer almaktadır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar - IV kitabının, sosyal bilimler alanında çalışanlar için değerli bir referans kaynağı olması temennisiyle...

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar