YAYINLANACAK KİTAPLAR

English

Agriculture, Forestry And Aquaculture Sciences

Architecture, Planning And Design

Educational Sciences

Engineering

Health Sciences

Science And Mathematics

Social, Human And Administrative Sciences

Sport Sciences

Türkçe

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Endodonti

Ortodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi

Çocuk Diş Hekimliği

Eczacılık Biyokimyası

Eczacılık İşletmeciliği

Eczacılıkta Analitik Kimya

Farmakognozi

Farmakoloji

Farmasotik Biyoteknoloji

Farmasotik Botanik

Farmasotik Kimya

Farmasotik Mikrobiyoloji

Farmasotik Teknoloji

Farmasotik Toksikoloji

Klinik Eczacılık

Radyofarmasi

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilimleri

Güzel Sanatlar Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sosyal Bilimler Eğitimi

Temel Eğitim

Türkçe Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Özel Eğitim

Biyoloji

Fizik

Kimya

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İstatistik

Dünya Dilleri ve Edebiyatları

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Karşılaştırmalı Edebiyat

Klasik Türk Edebiyatı

Türk Dili

Türk Halk Bilimi

Yeni Türk Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çeviribilim

Geleneksel Türk Sanatları

Müzik

Plastik Sanatlar

Sahne Sanatları

Sinema

Tasarım

Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Dahili Hastalıklar Hemşireliği

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği

Hemşirelik Esasları

Hemşirelik Eğitimi

Hemşirelikte Yönetim

Psikiyatri Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Anayasa Hukuku

Bilişim ve Teknolojileri Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Deniz Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Hukuk Tarihi

Mali Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Milletlerarası Kamu Hukuku

Milletlerarası Özel Hukuk

Roma Hukuku

İdare Hukuku

İslam Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

English

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Türkçe

Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Deniz ve Gemi Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik-Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Nükleer Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği

Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği

Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

İç Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Acil Tıp

Adli Tıp

Aile Hekimliği

Algoloji

Anatomi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Askeri Psikiyatri

Askeri Sağlık Hizmetleri

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

Bakteriyoloji

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Biyofizik

Biyoistatistik

Cerrahi Onkoloji

Deri ve Zührevi Hastalıkları

El Cerrahisi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fizyoloji

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Cerrahisi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Geriatri

Göz Hastalıkları

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Halk Sağlığı

Harp Cerrahisi

Hava ve Uzay Hekimliği

Hematoloji

Histoloji ve Embriyoloji

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyoloji

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Nefroloji

Neonatoloji

Nöroloji

Nükleer Tıp

Ortopedi ve Travmatoloji

Perinatoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Romatoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Spor Hekimliği

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Temel İmmünoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Genetik

Tıbbi Mikoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Parazitoloji

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Viroloji

Tıp

Tıp Eğitimi

Tıp Tarihi ve Etik

Yoğun Bakım

Çocuk Acil

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuk Genetik Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Romatolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Yoğun Bakımı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Ürolojisi

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Üroloji

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

İş ve Meslek Hastalıkları

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)

Sağlık Bilişimi

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Fiziği

Sağlık Yönetimi

Arkeoloji

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Avrupa Birliği

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Bankacılık ve Sigortacılık

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Beşeri ve İktisadi coğrafya

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölgesel Çalışmalar

Dilbilimi

Ekonometri

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Eskiçağ Tarihi

Felsefe

Finans

Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji

Fiziki Coğrafya

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Gelişim Psikolojisi

Genel Türk Tarihi

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler

Kamu Yönetimi

Klinik Psikoloji

Makro İktisat

Maliye

Mikro İktisat

Muhasebe

Nicel Karar Yöntemleri

Organizasyon

Ortaçağ Tarihi

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti , Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

Pazarlama

Psikometri

Reklamcılık

Sanat Tarihi

Sinema

Siyasal Düşünceler

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Siyaset Bilimi

Siyasi Tarih

Sosyal Hizmet

Sosyal Politika

Sosyal Psikoloji

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Sosyoloji

Turizm

Türk İslam Sanatı

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler

Uygulamalı Psikoloji

Yakınçağ Tarihi

Yeniçağ Tarihi

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Strateji

Yükseköğretim Çalışmaları

Çağdaş Dünya Tarihi

Çocuk Gelişimi

Üretim ve Operasyon Yönetimi

İktisadi Düşünce

İktisat Tarihi

İletişim Çalışmaları

Küresel İklim Krizi

Sürdürülebilir Ekonomi ve Kalkınma

Sürdürülebilir Malzemeler

Dölerme ve Suni Tohumlama

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik 1

Veterinerlik Anatomisi

Veterinerlik Biyokimyası

Veterinerlik Cerrahisi

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Veterinerlik Fizyolojisi

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Veterinerlik Parazitolojisi

Veterinerlik Patolojisi

Veterinerlik Virolojisi

Veterinerlik İç Hastalıkları

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Bitki Koruma

Biyosistem Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Su Ürünleri

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Mekanizasyon

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

Beslenme ve Diyetetik

Dil ve Konuşma Terapisi

Ergoterapi

Fizyopatoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Odyoloji

Sinirbilimi

Toksikoloji