Yazım Kurallar

 • Çalışmanın ebatı 24 x16 cm olmalıdır.

 • Pragraf girintisi 0,5 cm olmalıdır.

 • Sayfa boşluklarısoldan 1,7 cm; üstten, alttan ve sağdan 1,7 cm olarak ayarlanmalıdır.

 • Çalışmanın metin puntosu 11 ve yazı karakteri (fontu) Times New Roman  olmalıdır ve 1,15 satır aralığı verilmelidir.

 • Çalışmada Ana başlık 13 Punto Times New Roman Bold(kalın) ve büyük harf olmalı. 2. Başlık13 punto Times New Roman Bold(kalın); 3. BaşlıkTimes New Roman Bold(kalın) 12 Punto; 4. Başlık ise Times New Roman Bold İtalik 12 punto olmalıdır.

 • Ana başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılmadır. 2. Başlıkta üstten 2 satır alttan bir satır boşluk bırakılmalıdır. 3. Başlıkta üstten 2 satır boşluk, alttan boşluk bırakılmamalıdır. 3. Başlıkta üstten ve alttan 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

 • Dipnotlar, sayfa altlarında 9 punto Times New Roman olarak yer almalıdır. Eser isimleri mutlaka italik olarak yazılmalı, makale-bildiri ise tırnak içinde yazılmalıdır. Gazete ve dergi isimleri italik olarak belirtilmelidir.

 • Kaynaklar verilirken Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı ve 11 punto olarak yazılmalıdır. Eser isimleri mutlaka italik olarak yazılmalı, makale-bildiri ise tırmak içinde yazılmalıdır. Gazete ve dergi isimleri italik olarak belirtilmelidir. Yani  APA 6 stilidikkate alınmalıdır.  Kullanılan tüm kaynaklar orijinal dilinde yazılmalıdır.

 • Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan az alıntılar satır arasında; 3 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok halinde ve 1.5 satır aralığıyla 11 punto ile yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve (Office Word) otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

 • Başlık: Makalenin İçeriği ile uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Kitap Bölümü başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.

 • Şekiller ve tablo açıklamalarında: Times New Roman italik Bold yazı karakteri kullanılmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo veya şeklin altına yazılacak yazı karakteri Times New Roman  Bold ve 11 punto olmalıdır. Tabloların ve şekillerin numarası ve başlığı bulunmalıdır.

 • Tabloların içeriği 10 punto ve tek satır aralığında Times New Roman yazı karakteri olmalıdır.

 • Şekil ve grafiklere numara verilmeli ve isimleri altta 10 punto ile italik olarak yazılmalıdır.

 • Tablo, şekil ve grafiklere metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. (Tablo 1, Şekil 2 vb. gibi)

 • Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 20 sayfayı aşmamalıdır.

 • Resimler, yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde kitap bölümüne ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

 • Şekil, çizelge ve resimlertoplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.

 • Yazar adı ve kurum bilgileri: Sisteme yüklenecek olan çalışmada Ad-Soyad, Kurum Bilgileri, e-mail, telefon ve adres bilgileri şablonda belirtildiği şekilde yazılmalıdır.