Genel Kurallar

  • Uluslararası kitap bölüm yazarlığı kapsamında hazırladığınız bölümünüzü veya bölümlerinizi aynı kitap çalışması içinde en fazla iki bölüm yer alacak şekilde yayınlamak kaydıyla yayınevimize gönderebilirsiniz. Kendi hazırladığınız özgün araştırma, derleme veya yüksek lisans ve doktora tezinden bir bölümü bize göndererek uzman hakemlerin yayın onayından sonra yayınlayabilirsiniz.                                                                                                 
  • Yayınlamayı düşündüğünüz kitap bölümü ile ilgili intihal raporunu bizler ile paylaşmanız gerekmektedir. Çeşitli intihal (“Turnitin”, “Ithenticate”, “intihal.net”) programlarından elde ettiğiniz raporu %20 ve altında bir benzerliğin olması durumunda paylaşabilirsiniz. Belirtilen oran üstünde sonuçlanan raporlara ait çalışmalar yayınlanmayacaktır.                                                                                  
  • Yayınevimize gönderilen kitap bölümleri, editör kurulumuz tarafından kontrol edilmekte ve yayın onayı verilmesi ardından, tarafınıza bilgi mesajı iletilmektedir.                                                                                                                        
  • Yayınevimize gönderilen Yazar veya Yazarlara ait çalışmanın editör kurulumuzca yayın onayı verilmesinden sonra yayın telif sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. İmzalı nüsha Yayınevi adresine postalanmalıdır.                                                                      
  • Yazar veya yazarların çalışması onaylandıktan sonra, çalışma sahibine gönderilecek olan kitap veya kitapların bedeli yayınevinin belirtilen hesap numarasına transfer edilmeli ve ödeme dekontu yayınevi mailine ulaştırılmalıdır.                                                                                                                                                                             
  • Kitap Bölüm Yazarlığı’nda yer almak isteyen Yazarın, ödeme dekontu, intihal raporu ve telif sözleşmesi gibi belgelerin eksiksiz bir şekilde Yayınevine gönderilmesinde sonra Çalışması, kitap bölümü yayınına dahil edilmektedir.                                         
  • Yayınlanan kitap bölümüne ait tüm yasal sorumluluk kitap bölümü yazarlarına aittir.