Yazar: Editör: Doç. Dr. Nebiye YENTÜR DONİ
Sayfa Sayısı: 75
ISBN: 978-625-6627-12-3
Ölçüler: 16 X 24

“Akademik çalışmalar; araştırmanın tüm süreçlerinin düzenli bir şekilde anlatıldığı, bilimsel ve akademik bir belge niteliği taşır. Genellikle literatür taraması, araştırma sorularının belirlenmesi, veri toplama ve analiz süreçlerini içeren akademik çalışmalar bilimsel yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını sağlar. Sağlık alanında akademik çalışmalar insan sağlığını koruma, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yapılan araştırmaları kapsar.  Sağlık alanında oldukça önemli bir yere sahip olan bu çalışmalar sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi, sağlık politikalarının belirlenmesi ve uygulanması gibi birçok alanda fayda sağlar. Sağlık bilimleri alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalar sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmak açısından önemlidir. Çoğu zaman multidisipliner bakış açısıyla yapılan sağlık alanında akademik çalışmaların temel özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden birincisi; sağlık bilimleri alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalar insan sağlığını koruma, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi açısından önemli bir kaynak oluşturur. İkinci önemli özellik ise farklı disiplinlerden katkı olmasıdır. Kitabımızda çeşitli disiplinlerden yazarlar tarafından kaleme alınan çalışmalar, farklı sağlık konularını ele almakta ve güncel araştırmaların sonuçlarını sunmaktadır.

Bu çalışmalar sağlık alanındaki bilimsel gelişmelerin ve uygulamaların ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. -

 Doç. Dr. Nebiye YENTÜR DONİ

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar