Yazar: Dr. Özgür SAĞLAM
Sayfa Sayısı: 242
ISBN: 978-625-6627-02-4
Ölçüler: 16 X 24

Bu çalışma, bireyi çevresiyle birlikte ele alan ekolojik sistem teorisi çerçevesinde Suriyeli adölesan gebelerin yaşam öykülerinin irdelenerek bireysel, ekonomik, sosyal, psikolojik, müdahale, destek ve uyum politikalarının geliştirilmesinde katkı sağlayacak bir çalışmadır. Bu çalışma Suriyeli sığınmacılar arasında yaygın olan ve ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğu bilinen adölesan gebeliğin ve dolayısı ile çocuk yaşta evlilik olgusunun (WHO, 2021) çocuk haklarının kullanılması üzerinde yarattığı birçok (çocuğun görüşlerini özgürce ifade etme hakkını, her türlü suiistimalden korunma hakkını, zararlı geleneksel uygulamalardan (kadın sünneti, adölesan evlilik vb.) korunma hakkını, eğitim alma, çocukluğunu yaşayabilme hakkı gibi) hakların engellendiği ayrıca adölesan evliliklerin geleneksel, dini ve yasal kabullerinin olduğu gerçeğine dair durum analizi yaparak, çevresel faktörlerle birlikte bireyi ele alarak bu fenomene çözüm üretebilmeyi kolaylaştıracaktır. Bu sorunun üstesinden gelinmesine katkı sağlayacak akademik çalışmaların tüm toplumun huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar