Yazar: Dr. Cengiz KAHRAMAN
Sayfa Sayısı: 432
ISBN: 978-605-9273-91-6
Ölçüler: 16,5 cm x 24 cm

KUŞADASI KÖRFEZİ KIYI ALANLARI KULLANIMI VE SORUNLARI

 

Ülkemiz, 8333 km’lik kıyı uzunluğu ile dünyada önemli kıyı alanlarına sahip ülkelerden biridir.

Kıyı alanlarının, beşeri ve ekonomik hayata sunduğu olanaklar,  kara ve deniz olmak üzere sahip olduğu çift yönlü ekosistem ile bunlardan faydalanma özelliği, beraberinde nüfus baskısını getirmiş, doğal ortam beşeri tahribata karşı açık hale gelmiştir.

Kıyı alanlarının bilimsel araştırmaların ışığında planlaması ve kullanımı, doğal ve beşeri tahribatı önlemek bakımından zorunluluk arz etmektedir. Bu çalışmada; Kuşadası Körfezi’nin kuzeyindeki Doğanbey Burnu ile güneydeki Dil Burnu arasında kalan kıyı kesimi ve kıyı etki sahasının fiziki coğrafya özelliklerini incelemek; yerleşme, nüfus, tarım, turizm, ulaşım, sanayi vb. beşeri özelliklerini ve ekonomik kullanımlarını ortaya koymak; yanlış kullanımlardan kaynaklanan sorunları belirlemek ve bu sorunlara uygulanabilir çözüm önerileri getirmek hedeflenmiştir.

 

Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam eden yazarın Ekonomik Coğrafya, Kıyı Yönetimi ve Kullanımı, Ulaşım Coğrafyası, Deniz Turizmi ve Çevre gibi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun olan yazar, Yüksek Lisans  ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar