Yazar: Editör: Prof. Dr. Sibel KILIÇ
Sayfa Sayısı: 109
ISBN: 978-625-6627-27-7
Ölçüler: 16 X 24

Değerli Katılımcılar, Değerli Bilim İnsanları, 

Bu yıl 23-25 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 5th INARS International Academic Research Congress for Sustainability , sürdürülebilirlik konusunda önemli uzmanların sunumlarına ev sahipliği yapacak. Konferans, sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası uzmanların katkılarıyla alandaki eksiklikleri belirlemeyi, ileriye dönük bir perspektif sunmayı ve uluslararası arenada sürdürülebilirlik konusunu vurgulamayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda, dünyadaki konumunu ve hızla gelişen dinamiklerini aktarmak üzere bir dizi önemli uzmanı davet ettik. Bu uzmanlar, Sürdürülebilirlik alanında disiplinler arası bir yaklaşımla bir araya getiren 5th INARS International Academic Research Congress for Sustainability (5. Uluslararası Akademik  Araştırmalar Sürdürülebilirlik 2024) toplantısına değerli katkılarda bulunacaklar. Marmara Üniversitesi olarak, farklı alanlarda sürdürülebilirlik çalışmalarını teşvik etmek ve ulusal çapta dikkat çekmek amacıyla bu konferansı düzenliyoruz.

Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile toplumsal değerleri ön planda tutarak tüm paydaşları için “bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası ve çağdaş” bir üniversitedir.  Gelecek nesillere temiz bir çevre, ekonomik refah ve sosyal adalet sağlama taahhüdümüz, çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Marmara Üniversitesi, büyüme ve başarı için kalite yönetim anlayışına uygun bilimsel, kurumsal, toplumsal ve ekolojik sürdürülebilirlik bilinci ile hareket etmektedir. Bu konferans, sürdürülebilirliği daha geniş bir perspektiften ele almak ve disiplinler arası bir yaklaşımla incelenmesine olanak tanımak için bilimsel dünyaya bir imkan  sunmaktadır. Ayrıca, mevcut ve potansiyel bilim insanlarının sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklanmalarını da teşvik ederek bu alanda bütüncül bir bakış açısının gelişmesine de katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Marmara Üniversitesi olarak, siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve ekolojik sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunan bir akademik ekosistem inşa etmek için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede, sürdürülebilirlik alanında inovasyona dayalı akademik ve teknik faaliyetlerde bulunarak, bölgesel bir akademik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Üniversitemizin ilke ve değerleri içerisinde yer alan “Sürdürülebilirlik Bilinci ile Hareket Etme” anlayışı ile  Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı olarak üniversitemiz yapısı içerisinde sürdürülebilirlik farkındalığını arttırmak amacıyla bu konferansı düzenlemekten memnuniyet duyduğumuzu ifade etmeliyim. 

Ülkemizde ve dünyada sürdürülebilirlik konusundaki artan ilgi ve motivasyonla birlikte, 5th INARS International Academic Research Congress for  Sustainability  toplantısı, değerli paydaşlarımızın katkılarıyla sürdürülebilirlik kavramının tüm alanlarda gelişmesine ve dünyamızı daha yaşanabilir kılmaya yönelik çabalarımızı güçlendirecektir. Bu toplantı, sürdürülebilirlik alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek, farklı ülkelerden akademisyenleri özendirmiş ve bir araya getirmiştir.

Gerek davetli konuşmacıları, gerekse birbirinden değerli konukları ile gerçekleşen olan 5th INARS International Academic Research Congress for Sustainability toplantımıza katılımınızdan dolayı teşekkür eder başarılı bir toplantı geçirmenizi dilerim. Bu vesile ile toplantının planlanmasında, bilimsel içeriklerin değerlendirilmesine Bilimsel Kurul Üyelerimize ve toplantının başarı ile gerçekleşmesini sağlayacak olan Düzenleme Kuruluna ve paydaşımız Artikel Akademi’ye teşekkür eder, başarılı bir toplantı gerçekleşmesini dilerim.

 

Prof. Dr. Sibel KILIÇ

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler  Fakültesi Dekanı 

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar