Yazar: Sıddıka AKDENİZ
Sayfa Sayısı: 132
ISBN: 978-605-70206-0-4
Ölçüler: 16 X 24

“Doktora tezi olarak sunulan bu çalışma “kişisel çıkar sağlamak amacıyla kamu görev ve yetkilerin kötüye kullanılması” şeklinde alışılagelen yolsuzluk tanımını redderek, yolsuzluğun yalnızca devlet merkezli bir olgu olmadığı savunusu üzerine temellendirilmiştir.

Yolsuzluğu, sadece devlet merkezli olarak değil de sermayenin devlet üzerinden elde etmeye çalıştığı bir birikim mekanizması olarak, neoliberal birikim modeli çerçevesinde ele almaktadır.  Yolsuzluk üzerine yapılan son dönem çalışmalarına bakıldığında genellikle yolsuzlukların nedeninden ziyade sonuçları üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir.  Dolayısıyla sorunun temeline inme, yolsuzluk ve yozlaşmayı üreten yapısal nedenlerin çözümlenmesi yerine yüzeysel tahliller yapılmakta ve sorunun kökünden çözülmesi büyük ölçüde göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada yolsuzlukların nedenini neoliberalizmin, ekonominin dışına itmeye çalıştığı ancak asla vazgeçemediği devletin ekonomideki devlet- sermaye ilişkisinde aranmış ve bu yapı ile ortaya çıkan ilişkiler sonucunda oluşan yolsuzluğun makroekonomik değişkenlere etkisi incelenmiştir. Dünyada hızlı bir dönüşümün yaşandığı neoliberal süreçte, yolsuzluğun bütün makro ekonomik değişkenleri derinden etkilemesi bu çalışmanın yapılmasının da temelini oluşturmaktadır. ..“

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar