Yazar: Yıldırım Onur ERDİREN
Sayfa Sayısı: 146
ISBN: 978-605-71210-7-3
Ölçüler: 16 X 24

Felsefe, sosyoloji ve dilbilim disiplinleri insanı, toplumu ve kullandıkları dilleri ele alan önemli disiplinlerdir. Felsefe, bilginin temelinde bulunan birtakım gerçeklere ve insan eylemlerini yöneten ilkelere ulaşma çabasıdır. Aynı zamanda olup bitenler karşısında akıl yürütme çabasıdır. Sosyoloji, toplumun ve insanın etkileşimi üzerine bir disiplindir. Dilbilim ise, dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.         “Felsefe, Sosyoloji ve Dilbilim Alanında Akademik Çalışmalar” kitabında birbirinden farklı perspektiflerden temalara değinilmiştir. İlk olarak “Günümüzde Yunan Felsefi Mirası: Aristoteles’in Erdem Anlayışı ve Stoacılarda İnsan-Doğa İlişkisi” başlıklı bölümü görmekteyiz. İkinci bölümde ise, “Söylem Belirleyici “Ama”nın Ezgi Örüntüleri ve Anlamsal İlişkileri” değerlendirilmektedir. Diğer bölümde ise, “Bourdieu Sosyolojisi Çerçevesinde Türkiye’de Evrensel Gazetecilik İmkanlarına Bir Bakış: Radikal Gazetesi Örneği” bölümünü görmekteyiz. Son bölümde ise, “Post-Truth/Gerçeğin Ötesi Çağda Sosyal Medya Maceralarındaki Reklamlarda İçerik Kullanımı” bölümü yer almaktadır. Bu temaların yeni bakış açılarına ve fikirlere yol açacağına inanıyoruz.

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar