Yazar: Hasan Selçuk ETİ
Sayfa Sayısı: 216
ISBN: 978-605-71210-2-8
Ölçüler: 16 X 24

Ekonomi deyimi eski Yunanca’da hane halkı anlamına gelen “oikos” sözcüğü ile yönetim anlamına gelen “nomos” sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş bir sözcük olsa da zamanla anlamı oldukça genişlemiştir. Ekonomi biliminin konusunun ve kapsamının ne olduğu sorusuna pek çok farklı yanıt verilmiştir. Neoklasik iktisadın kurucusu ekonomiyi; “Ekonomi, sonsuz olan, insan ihtiyaçlarını var olan kıt kaynaklarla karşılamasına ilişkin konuları kapsar.” şeklinde tanımlıyor. Alfred Marshall, ekonomi bilimini, insanların refahlarının sağlanması yolunda harcadıkları çabaları her türlü araç ve ölçülerle açıklayan bir bütün şeklinde tanımlamaktadır. “Yönetim” ise en yalın olarak, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için çalışanları yönlendirme ve onlara rehberlik etme süreci olarak tanımlanabilir. Ekonomi, Yönetim ve Pazarlama Alanında Akademik Araştırmalar başlığını taşıyan bu kitapta, farklı alanlardan yazarların yer aldığı akademik çalışmalar siz değerli okurlara sunulmuştur.

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar